Đăng nhập (Vui lòng đăng nhập để xem nội dung. Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng nhấn Đăng ký)
Điện thoại

ĐT +84 274 3658409 / 3625728

Fax: +84 274 3658343

Email

pdl@pdlpottery.com

Địa chỉ

Đường DT747B, KP.Phước Hải, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam