Đồ khảm

TM3086

6 Tháng Một

TM3092

6 Tháng Một

TM3105

6 Tháng Một

Điện thoại

ĐT +84 274 3658409 / 3625728

Fax: +84 274 3658343

Email

pdl@pdlpottery.com

Địa chỉ

Đường DT747B, KP.Phước Hải, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam